Στο εργαστήριο καλύπτονται οι ανάγκες των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ:

  • 106ΕΥΥΚ Ψηφιακή Σχεδίαση (1o Εξάμηνο)
  • 206ΕΥΥΚ Οργάνωση Υπολογιστών (2o Εξάμηνο)
  • 307ΕΥΥΚ Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης (3o Εξάμηνο)
  • 603ΕΔΕΕ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (6o Εξάμηνο)
  • 606ΕΔΥΕ Ενσωματωμένα Συστήματα (6o Εξάμηνο)
  • 807ΕΔΥΕ Συστήματα VLSI (8o Εξάμηνο)

Επίσης, καλύπτονται οι ανάγκες του Π.Μ.Σ. ΜΔΕ-ΕΧ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» του τμήματος Πληροφορικής με το μεταπτυχιακό μάθημα του εαρινού εξαμήνου «Ενσωματωμένα Συστήματα».