Στο εργαστήριο καλύπτονται οι ανάγκες των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ:

Επίσης, καλύπτονται οι ανάγκες του Π.Μ.Σ. ΜΔΕ-ΕΧ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» του τμήματος Πληροφορικής με το μεταπτυχιακό μάθημα του χειμερινού εξαμήνου «Ενσωματωμένα Συστήματα».