Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας παραμετρικής δομικής μονάδας υλικού για την εκπαιδευτική πλατφόρμα littleBits. Ιούνιος 2019

Φοιτήτριες: Αθανασία Σαββίδου – Άννα-Μαρία Σαββίδου