Τμήμα Πληροφορικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Δημήτριος Π. Καραμπατζάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Διευθυντής ΕΒΕΕΣ

email. dkara@cs.ihu.gr

Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα, Ελλάδα
Γραφείο. +302510462612, Κιν. +306944572132 SkypeID: dikarampa