Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές

  1. Δρ. Νάνου Ανδρομάχη (STEM – Inclusion – Special Education)

Υποψήφιοι Διδάκτορες

  1. Τσιωμή Ευαγγελία (STEM – Inclusion – Special Education)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

  1. Αγγελόπουλος Βασίλης (AWS Design and implementation)
  2. Αμανατίδης Πέτρος (Edge computing)
  3. Κυράτσα Πολυξένη (STEM & Computational Thinking)
  4. Οικονομίδης Χρήστος (LoRaWAN networks)
  5. Σουρμελής Αντώνης (Physical Internet – SysML)

Alumni

  • Αβραμίδης Γεώργιος (Edge computing and LoRaWAN networks)
  • Μπακάλη Ιωάννα (STEM)
  • Τσεκλίδης Ιάκωβος (RFID)