Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές

  1. Δρ. Νάνου Ανδρομάχη (STEM – Inclusion – Special Education)

Υποψήφιοι Διδάκτορες

  1. Τσιωμή Ευαγγελία (STEM – Inclusion – Special Education)
  2. Αμανατίδης Πέτρος (Edge computing)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

  1. Αγγελόπουλος Βασίλης (AWS Design and implementation)
  2. Οικονομίδης Χρήστος (LoRaWAN networks)

Alumni

  • Αβραμίδης Γεώργιος (Edge computing and LoRaWAN networks)
  • Μπακάλη Ιωάννα (STEM)
  • Τσεκλίδης Ιάκωβος (RFID)
  • Σουρμελής Αντώνης (Physical Internet – SysML)
  • Κυράτσα Πολυξένη (STEM & Computational Thinking)