Το Εργαστήριο Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων – Ε.ΒΕ.ΕΣ (Laboratory of Industrial and Educational Embedded Systems – IEES Lab) του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε έχει συσταθεί με το ΦΕΚ 628/Β’/23.02.2018 (στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ).