Το Εργαστήριο Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων – Ε.ΒΕ.ΕΣ (Laboratory of Industrial and Educational Embedded Systems – IEES Lab) επανιδρύθηκε στο τμήμα Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ με το ΦΕΚ 4116/Β’/24.09.2020. Αρχικά, είχε συσταθεί με το ΦΕΚ 628/Β’/23.02.2018 στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ.