Το εργαστήριο διαθέτει 27 σταθμούς εργασίας με 27 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Intel CORE i7-8700 3.20GHz 16G RAM 2xSSD 256G NVidia Quadro P2200) και φορτωμένα προγράμματα προσομοίωσης για κάθε σταθμό.

Το εργαστήριο διαθέτει σε υλικό/λογισμικό:

  • Intel DE10-Lite Educational Board, 10 τεμ.
  • Intel DE10-Standard SoC Board, 10 τεμ.
  • Intel-Altera DE2 Educational Board, 25 τεμ.
  • Intel Quartus Prime 20.1 FPGA Software
  • Arm Development Studio Gold Edition
  • Atmel Studio 7
  • Arduino IDE
  • LoRaWAN Gateways and End nodes
  • STEM hardware – software
  • Impinj RFID Readers, FF-NF Antennas, and smart printer

Στο εργαστήριο αυτό, υλοποιούνται οι ασκήσεις των μαθημάτων: Ψηφιακή Σχεδίαση, Οργάνωση Υπολογιστών, Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα VLSI.

Τέλος, το εργαστήριο διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον διδάσκοντα, σταθερό ασπροπίνακα, βιντεοπροβολέα και 18 θρανία με 36 καθίσματα για διδασκαλία – διαλέξεις – παρουσιάσεις.