1. Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής Internet of Things με UHF RFID. Για την ανάπτυξη της εργασίας θα μελετηθούν τα πρότυπα του οργανισμού GS1/EPCglobal, θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός του εργαστηρίου και το ανοιχτό λογισμικό Oliot (Open Language for Internet of Things)
 2. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων (Systems of Systems) για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο (Industrial Internet) με χρήση ειδικού λογισμικού (OpenModelica) και της γλώσσας SySML.
 3. Ανάπτυξη εφαρμογών με SBC (Single Board Computer) με επεξεργαστή τεχνολογίας ARM. Χρήση αισθητήρων για συλλογή μετρήσεων και ανάπτυξη εξυπηρετητή (web server) για τη διάθεση των δεδομένων στο διαδίκτυο.
 4. Ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακής σήμανσης (Digital Signage) με Ubuntu Core και Raspberry Pi για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things).
 5. Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πλακέτας τύπου Arduino Uno (i2duino) του τμήματος Πληροφορικής.
 6. Μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με τεχνολογία LoRaWAN και FIWARE.
 7. Μελέτη και ανάπτυξη ενσωματωμένου συστήματος (Raspberry Pi) για επικοινωνία με RFID reader και LoraWAN με GPS για ηλεκτρικά ποδήλατα μεταφοράς φορτίου (Cargo Bikes).
 8. Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος End Node με Arduino και ασύρματο δίκτυο LoraWAN με αισθητήρες και ενεργοποιητές.
 9. Μελέτη και ανάπτυξη ψηφιακών σχεδιάσεων σε SystemVerilog με το αναπτυξιακό INTEL® DE10 Lite.
 10. Μελέτη και ανάπτυξη σύνθετων ψηφιακών SoC (System on Chip) με το αναπτυξιακό INTEL® SoC DE10 Standard.
 11. Ανάπτυξη λογισμικού σχεδίασης σύνθετων συστημάτων Internet of Things με Google Blockly.
 12. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων για το Physical Internet με τη γλώσσα SySML.
 13. Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογών με OpenWrt για ενσωματωμένες συσκευές.
 14. Μελέτη και σχεδίαση System-on-Chip με επεξεργαστές Arm® Cortex®-M.
 15. Μελέτη και ανάπτυξη επαυξημένου (AR) εκπαιδευτικού υλικού για πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 16. Μελέτη προσομοιωτών LoRAWAN και ανάπτυξη υποδομής για εφαρμογές.
 17. Μελέτη και ανάπτυξη αυτόματων μετεορολογικών σταθμών χαμηλού κόστους.
 18. Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών για Edge Computing σε περιβάλλον Internet of Things.
 19. Ανάπτυξη υπολογιστικού Cluster με Raspberry Pis με δυνατότητες εκτέλεσης Apache Spark προγραμμάτων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
[1] http://gs1oliot.github.io/oliot/
[2] https://openmodelica.org/
[3] https://www.acmesystems.it/FOXG20
[4] https://www.ubuntu.com/internet-of-things/digital-signage
[6] FIWARE https://www.fiware.org/
[6] https://github.com/TheThingsNetwork/ttn
[6,7] LoRaWAN – tutorial
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/lorawan-for-arduino-raspberry-pi-waspmote-868-900-915-433-mhz/
[12] https://openwrt.org/