1. Μελέτη και ανάπτυξη ψηφιακών σχεδιάσεων σε SystemVerilog με το αναπτυξιακό INTEL® DE10 Lite.
 2. Μελέτη και ανάπτυξη σύνθετων ψηφιακών συστημάτων SoC (System on Chip) με το αναπτυξιακό INTEL® SoC DE10 Standard.
 3. Μελέτη και σχεδίαση συστημάτων με επεξεργαστές Arm® Cortex®-M.
 4. Μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων σε επεξεργαστές RISC-V με το αναπτυξιακό INTEL® DE10 Lite και τη ροή σχεδίασης Litex.
 5. Μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με τεχνολογία LoRaWAN και FIWARE.
 6. Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος End Node με Arduino και ασύρματο δίκτυο LoRaWAN με αισθητήρες και ενεργοποιητές.
 7. Μελέτη προσομοιωτών LoRaWAN και ανάπτυξη υποδομής για εφαρμογές Smart Cities.
 8. Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών για Edge Computing σε περιβάλλον Internet of Things.
 9. Μελέτη και προσομοίωση διαφόρων Inference Machines σε ένα περιβάλλον Edge Computing.
 10. Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος AIoT βασισμένων σε επεξεργαστές RISC-V.
 11. Μελέτη πλατφόρμων ανάπτυξης και εκπαίδευσης μοντέλων Μηχανικής Μάθησης για συσκευές Edge.
 12. Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής Internet of Things με UHF RFID. Για την ανάπτυξη της εργασίας θα μελετηθούν τα πρότυπα του οργανισμού GS1/EPCglobal, θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός του εργαστηρίου.
 13. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων (Systems of Systems) για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο (Industrial Internet) με χρήση ειδικού λογισμικού (OpenModelica) και της γλώσσας SySML.
 14. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων για το Physical Internet με τη γλώσσα SySML.
 15. Μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για εφαρμογές Physical Internet.
 16. Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος αναγνώρισης αντικειμένων για το Physical Internet.
 17. Μελέτη και ανάπτυξη επαυξημένου (AR) εκπαιδευτικού υλικού για πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 18. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για ενσωματωμένα συστήματα με Micropython/Circuitpython.
 19. Μελέτη και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με το Polyup/Let’s MOD.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
[1,2,4] https://github.com/enjoy-digital/litex
[1,2,4] https://riscv.org/exchange/cores-socs/
[5] https://www.fiware.org/
[5,6,7] https://lora-alliance.org/
[13] https://openmodelica.org/
[17] https://tinkercad.com
[18] https://circuitpython.org/
[19] https://polyup.com/