22
Ιαν
2023

Εξέταση μεταπτυχιακής διατριβής του φοιτητή Χρήστου Οικονομίδη

Posted By :
Comments : Off

Tη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και διαδικτυακά στο σύνδεσμο Google Meet:

https://meet.google.com/nuh-qaji-hvz

θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής του φοιτητή Χρήστου Οικονομίδη με τίτλο: «Μελέτη κάλυψης δικτύων LoRaWAN για σταθερούς και κινητούς τελικούς κόμβους σε αστικές και αγροτικές περιοχές» στα πλαίσια του M.Π.Σ. EX «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών» του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ.