09
Φεβ
2021

Εξέταση πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Β. Τσομπάνογλου – Κ. Κεμεκενίδη

Posted By :
Comments : Off

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 π.μ. διαδικτυακά στο σύνδεσμο

Google Meet https://meet.google.com/efe-cenc-agp

θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Β. Τσομπάνογλου – Κ. Κεμεκενίδη με τίτλο «Μονάδα μέτρησης στάθμης ύδατος για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας με τεχνολογία LoRaWAN» στα πλαίσια του Π.Π.Σ. «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.» του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ.