27
Οκτ
2020

Επανεκλογή Δ/ντη ΕΒΕΕΣ

Posted By :
Comments : Off

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2020 επανεκλέχθηκε διευθυντής του Εργαστηρίου «Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων» με τριετή θητεία, ο Επικουρος Καθηγητής Δημήτριος Καραμπατζάκης.