13
Οκτ
2020

Εκλογές Δ/ντη Ε.ΒΕ.ΕΣ

Posted By :
Comments : Off

Το Εργαστήριο Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων – Ε.ΒΕ.ΕΣ (Laboratory of Industrial and Educational Embedded Systems – IEES Lab) επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 4116/Β’/24.09.2020 και ο Πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ προχώρησε στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή με τριετή θητεία και ημερομηνία λήξης την 31η Αυγούστου 2023.

Το έγγραφο της προκήρυξης έχει ΑΔΑ: 9Υ1Β46ΨΖ3Π-1ΘΩ.