18
Σεπ
2020

Συμμετοχή στο ARM University Program

Posted By :
Comments : Off

Μετά από πρωτοβουλία του δ/ντη του IEES Lab, Επ. Καθ. Δημήτριου Καραμπατζάκη, πραγματοποιήθηκε αίτημα προς την εταιρεία ARM για τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων του τμήματος Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την ARM και διέθεσε προς το εργαστήριο πενήντα (50) αδειών λογισμικού Arm Development Studio Gold Edition σύμφωνα με τη δωρεά με κωδ. 0000121824/2020. Οι άδειες λογισμικού θα αξιοποιηθούν για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στα μαθήματα του τμήματος, πτυχιακές εργασίες αλλά και για έρευνα αιχμής.