17
Σεπ
2020

Συμμετοχή στο Intel FPGA University Program

Posted By :
Comments : Off

Μετά από πρωτοβουλία του δ/ντη του IEES Lab, Επ. Καθ. Δημήτριου Καραμπατζάκη, πραγματοποιήθηκε αίτημα προς την εταιρεία INTEL για την αποστολή εκπαιδευτικού συστήματος για το Εργαστήριο Βιομηχανικών και Εκπαιδευτικών Ενσωματωμένων Συστημάτων του τμήματος Πληροφορικής.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την INTEL και μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας TERASIC Inc. – Taiwan προχώρησε στην αποστολή είκοσι (20) εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών συστημάτων σύμφωνα με τη δωρεά με κωδ. 00095356/2020. Ο νέος σύγχρονος εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών στα μαθήματα του τμήματος αλλά και για έρευνα αιχμής.

Το εργαστήριο IEES Lab συμμετέχει στο Intel FPGA University Program με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, του λογισμικού Intel Quartus Prime και του σύγχρονου εξοπλισμού της Intel.