26
Μαΐ
2020

Εξέταση πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Σ. Μανώλα – Ε. Πεχλιβανίδης

Posted By :
Comments : Off

Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 16.30 μ.μ. διαδικτυακά στο σύνδεσμο

Google Meet https://meet.google.com/efe-cenc-agp

θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των φοιτητών Στέλα Μανώλα – Ευστάθιος Πεχλιβανίδης με τίτλο «Υλοποίηση ενσωματωμένου διακομιστή συλλογής και διαχείρισης δεδομένων περιβαλλοντικών συνθηκών από αισθητήρες» στα πλαίσια του Π.Π.Σ. «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.» του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ.