25
Οκτ
2019

Παρουσίαση Nereid

Posted By :
Comments : Off

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 επισκέφθηκε το Ε.ΒΕ.ΕΣ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης-Προγραμματισμού-Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας του δήμου Καβάλας Δρ. Γεώργιος Μιχαηλίδης, για να συμμετέχει σε συνάντηση της φοιτητικής ομάδας Nereid του Τμήματος Πληροφορικής που υλοποιεί έξυπνο λογισμικό για μαρίνες, μετά από πρόσκληση του διευθυντή του Εργαστηρίου κ. Δημήτρη Καραμπατζάκη.

Ο κ. Μιχαηλίδης παρακολούθησε την παρουσίαση των φοιτητών και ακολούθησε συζήτηση για θέματα που αφορούν την πορεία της εργασίας τους και το ενδιαφέρον του δήμου Καβάλας να ενισχύσει προσπάθειες νεοφυών εταιριών και ιδεών που άπτονται θεμάτων της Γαλάζιας Οικονομίας.